Ukázky


http://www.opernverein.de/klamo.htm

Der Hälle Rache - Königin der Nacht, Anna Klamo live

S mým milým kolegou Martinem Matouškem, jako Zuzanka a Figaro, 2009